Klasifi
aj vortoj


Reen


 

感叹词

ej!唉!
ha!啊!唉!呀!(表示惊讶)
haleluja!哈利路亚!(赞美神!)
haloo!喂!
he!哙!嘿!(用以引起注意)
ho!啊!
hoj!喂!
hola!喂!(用以呼唤或引起注意)
nu!好,唔,就是了(用以引起注意,鼓励,表示真正的或假意的同意)
s1.gif (46 bytes)s1.gif (46 bytes)!嘘!别你声!
ve!唉!


代词

mi我
vi你,你们
li他
s1.gif (46 bytes)i她
g1.gif (48 bytes)i它
ni我们
ili他们
oni人们
s1.gif (46 bytes)i(她,他,他们)自己(第三人称反身代词)
数词

unu一
du二
tri三
kvar四
kvin五
ses六
sep七
ok八
nau1.gif (46 bytes)
dek十
cent百
mil千
nulo零时间词

hodiau1.gif (46 bytes)今天
morgau1.gif (46 bytes)明天
pastmorgau1.gif (46 bytes)后天
hierau1.gif (46 bytes)昨天
antau1.gif (46 bytes)hierau1.gif (46 bytes)前天

antau1.gif (46 bytes)tagmeze上午
tagmezo中午
posttagmezo下午

mateno早晨
vespero夜晚
en la mateno, matene在早上
eb la vespero, vespere在晚上
en iu frua mateno在一天清晨
c1.gif (53 bytes)iumatene每天早上
iumatene某天早上
iun fruan matenon一天清晨

pasinta semajno上周
la venonta semajno下周
en unu semajno在每周
en la lasta semajno在周末
c1.gif (53 bytes)irkau1.gif (46 bytes) unu senajno大约一周
dum la du pasintaj semajnoj在过去的几星期里

pasinta jaro去年
jarcento世纪
kelkajn jarojn poste几年后
antau multaj jarcentoj许多世纪前
pasis multe da jaroj许多年过去了
dum la lastaj jaroj在过去的几年里
dum la pasintaj pli ol 30 jaroj在过去的三十多年里
dekkvin-jara十五年
jam de multaj jaroj已经多年了
la fino de la sepa jardeko七十年代末
enirinte la okan jardekon进入八十年代
en la jaro一年中
en unu jaro de 365 tagoj在一年的三百六十五天里
en la jaro 1518, t.e. antau1.gif (46 bytes) pli ol 350 jaroj在三百五十多年前的一五一八年

superjaro闰年

en la sekvanta tago第二天
en la dau1.gif (46 bytes)ro de la tuta tago整整一天
la tricent-sesdek-kvina tago en la jaro一年的第三百六十五天
c1.gif (53 bytes)iujare en la unua de majo每年五日一日
en la sekva tago
ses-tsge c1.gif (53 bytes)iusemajne每周六天
iun pluvan tagon一个下雨的日子

iom poste过会儿后
guste tiam恰在这时
c1.gif (53 bytes)e la tagigo天亮的时候
jam de longe很早,早就
je la vesperig1.gif (48 bytes)o在傍晚
estante 6-jaro六岁时
de tiam从那时起
de tre fruaj jaroj从很早的时候
en la tempo por ripozi在休息时间内
12-hore十二小时
la 20-an de dec. 1999, c.gif (53 bytes)engdu一九九九年十二月二十日于成都
je la 20-a de decembro在十二月二十日
antau1.gif (46 bytes)vespere de la liverigo de c.gif (53 bytes)engdu成都解放前夕
post tri-hora irado步行三小时后
en c1.gif (53 bytes)iu horo, c1.gif (53 bytes)iuhore每小时
tage kaj nokte夜以继日
en neg1.gif (48 bytes)vetero在雪天
en sia knabeco在她小时候
en tiu momento此刻
en la venonta lernojaro下学年
en s1.gif (46 bytes)ia knabineco小时候,幼年
颜色

blanka白色的
blua蓝色的
flava黄色的
nigra黑色的
purpura紫色的
rug1.gif (48 bytes)a红色的
verda绿色的
自然地理

akvo水
arbo树
arbaro树林、森林
abio杉树
arbetaj1.gif (59 bytes)o树丛
branc1.gif (53 bytes)o树枝
cipreso柏树
floro花
fulmo闪电
glacio冰
herbo草
hajlo冰雹
insulo岛
luno月亮
maro海
nubo云
prujno霜
planto植物
pluvo雨
pino松树
roso露
rivero河、江
rivereto小溪
rojo溪涧
suno太阳
sismo地震
stelo星星
s1.gif (46 bytes)tono石头
tero地球
tondro雷
trunko树干
vento风生物

testudo乌龟
krabo螃蟹
krokodilo鳄鱼
abelo蜜蜂
elonieto鳖
erinaco剌猬
mustelo貂
korvo乌鸦
leono狮子
s1.gif (46 bytes)afo羊
serpento蛇
drako龙
tigro虎
rato鼠
leporo兔
porko猪
pavo孔雀
kamelo骆驼
simio猴子
animalo动物
birdo鸟
elefanto象
kato猫
bovo牛
c1.gif (53 bytes)evalo马
koko公鸡
anaso鸭子
ansero鹅
hundo狗
lupo狼
vulpo狐狸
leopardo豹子
cervo鹿
formiko蚂蚁
libelo蜻蜓
kulo蚊子
mus1.gif (46 bytes)o苍蝇
akcipitro鹰
ardeo鹭
pulo跳蚤
pediko虱子
lumbriko蚯蚓
strigo猫头鹰
pasero麻雀
kolombo鸽子
hirundo燕子
fis1.gif (46 bytes)o鱼
salikoko虾
星期

lundo星期一
mardo星期二
merkredo星期三
j1.gif (59 bytes)au1.gif (46 bytes)do星期四
vendredo星期五
sabato星期六
dimanc1.gif (53 bytes)o星期日
月份

januaro一月
februaro二月
marto三月
aprilo四月
majo五月
junio六月
julio七月
au1.gif (46 bytes)gusto八月
septembro九月
oktobro十月
novembro十一月
decembro十二月季节

printempo春季
somero夏季
au1.gif (46 bytes)tuno秋季
vintro冬季邮电

sendi寄
afranki付邮费
registri挂号、注册
pezi称重
superpezi超重
sumo总数
telegrafi打电话
koverto信封
letero信件
kvitanco收据
pako包裹
akcepti pakon收包裹
ordinara (simpla) letero平信
loka letero本埠信
aera pos1.gif (46 bytes)to空邮
memora pos1.gif (46 bytes)tmarko纪念邮票
speciala pos1.gif (46 bytes)tmarko特种邮票
mandatformulo汇款单
komisokosto汇费
pagi付款

通讯

zumadi嗡嗡叫、嗡音
telefonlibron电话号码簿
telefonnumeron电话号码
voko通话
ciferdisko拨号盘
au1.gif (46 bytes)dilo听筒
au1.gif (46 bytes)tomata telefono自动电话
misturni la ciferdiskon拨错号码
linio esti okupata占线

饮食

kokaj1.gif (59 bytes)o鸡肉
porkaj1.gif (59 bytes)o猪肉
bovaj1.gif (59 bytes)o牛肉
rizo稻、米
tomato西红柿
menuo菜单
frandaj1.gif (59 bytes)o美食
pekli盐腌
biero啤酒
pano面包
apetito胃口
gustumi品尝
sala咸的
gusto味道
matenmang1.gif (48 bytes)o早饭
tagmang1.gif (48 bytes)o中饭
vespermang1.gif (48 bytes)o晚饭
体育

sporto运动
gimnastiko体操
tajg1.gif (48 bytes)ic1.gif (53 bytes)uan太极拳
nag1.gif (48 bytes)i游泳
salti跳
globo球
lanco矛、枪
c1.gif (53 bytes)ampiono冠军
konkurso竟赛
stadiono运动场
matc1.gif (53 bytes)o比赛
atletiko田径
teamo运动队
avanulo前锋
golejo球门
golo进球
volano羽毛球
teniso网球
korbopilko篮球
flugpilko排球
piedpilko足球
tabloteniso乒乓球
pezglobo铅球
gajni赢
poento分数
nulo零
文艺

rakonta ailmo故事片
dokumenta filmo纪录片
pupa filmo木偶片
pentrita filmo动画片
humura dialogo相声
Pekina opero京剧
dramo话剧
operp歌剧
magio魔术
akrobataj1.gif (59 bytes)o杂技
poemo诗歌
baleto芭蕾舞
larg1.gif (48 bytes)ekrana filmo宽银幕电影
stereoskopia filmo立体影片
kino-studio电影制片厂
filmstudio电影制片厂
filmfarejo电影制片厂
filmproduktejo电影制片厂
kolora filmo彩色影片
nigra-blanka filmo黑白影片文具

lernolibro课本
kajero练习本
libro书
papero纸张
nigra tabulo黑板
krajono铅笔
plumo钢笔
kreto粉笔方位

bordo东
okcidento南
sudo西
nordo北亲属

patro爸爸、父亲
patrino妈妈、母亲
frato兄、弟
fratino姐、妹
kuzo堂兄(弟)、表(兄弟)
kuzino堂(姐妹)、表(姐妹)
nevo侄子、外甥
vevino侄女、外甥女
nepo孙子、外孙
nepino孙女、外孙女
onklo叔父、伯父、舅父、姑父、姨父
onklino婶母、伯母、舅母、姑母、姨母
avo祖父、外祖父
avino祖母、外祖母
bofrato大伯子、小叔子、内兄、内弟、姐夫、妹夫
bofratino小姨子、小姑子、嫂子、弟媳
bopatro公公、岳父
bopatrino婆婆、岳母
bofilo女婿
bofilino儿媳计算机c1.gif (53 bytes)apelilo
centra procezi1o
kompakta disko
disko
mola disko
malmola disko
dateno
diska mastruma sistemo
sistemo
dosiero
ekrano
elektronika pos1.gif (46 bytes)to
inkrubando
interreto
klavaro
kongrua
komputilo
persona komputilo
konektejo
seria konektejo
parale1a konektejo
memoro
menuo
modemo
multmedio
muso
programo
sonkarto
tajpilo
inks1.gif (46 bytes)pruca tajpilo
lasera tajpi1o
nadla tajpilo
teksto-prilaboro
versio
Vindozo
virtuala realo
viruso

汉语
一种世界语文字处理软件
中央处理器
光盘
磁盘
软盘
硬盘
数据
磁盘操作系统
系统
文件
显示器
电子邮件
色带
国际互联网
键盘
兼容的
计算机
个人计算机
接口卡,界面
串行口
并行口
内存
菜单
调制解调器
多媒体
鼠标
程序
声卡
打印机
喷墨打印机
激光打印机
针式打印机
文字处理
版本
视窗操作系统
虚拟现实
病毒


常用教学词汇

enhavo目录
leciono课堂
teksto课文
vorto单词
nova vorto生词
gramatiko语法
ekzerco练习
faru prononcan ekzercon发音练习
bazaj fraztipoj基本句型
tabelo de enhavo目录表
fonetiko
subfrazo分句
tono语调
voc1.gif (53 bytes)o语音
vortordo语序
noto注释
legaj1.gif (59 bytes)o短文
diktado听写
ekzerco por skribi书面练习
ofte uzataj frazoj常用句
ekzerco por au1.gif (46 bytes)skulti kaj paroli听说练习
lernolibro教程,教科书
dialogo对话
ofte uzataj esprimoj por la leciono课堂常用语
vortlistoj词汇表
aldonaj1.gif (59 bytes)o附录